MS Tbiliska

Aktuality
Učiteľky

Od 1.4.2022

1. trieda

Tomašovičová Anna
Reháková Michaela, Mgr.

2. trieda

Krečmerová Sallemová Zuzana Mgr.
Lobpreisová Jana, Mgr.

ped.asistent Mgr. Františka Jakubčeková

3. trieda Pawerová Zuzana, Mgr.
Frolová Lenka, Mgr.
4. trieda

Pátková Viera - zástupkyňa MŠ

Braunsteiner Juliana, Mgr.

Vulganává Anna

Ped.asistent Mgr.art Kristína Lauková

5. trieda Mrázová Renáta, Mgr.
Kovačičová Silvia

špeciálny pedagóg: PhDr. Monika Novotná, PhD. 

konzultačné hodiny: streda až piatok od 7,30 - 12,30

monika.novotna@mstbiliska.sk

 
© mstbiliska.sk